Psihosocijalna

Nakon prve godine rada i komunikacije s članovima DI Poreč uočili smo potrebu jednog  broja odraslih članova za psihološkom podrškom koju smo u skladu s mogućnostima  najprije nastojali rješavati individualno ili u obiteljskim psihoterapijskim tretmanima.

Kako je ovaj vid rada postao nedostatan krenuli smo u realizaciju “Suportivno-terapijska grupa” za odrasle članove koji u njoj žele raditi uz stručnog voditelja.

Rad u grupi s 10-15 odraslih članova pokazao se vrlo efikasnim s krajnjim ciljem unapređenja psihičke komponente zdravlja osoba s invaliditetom koja znatno utječe i na opće funkcioniranje i na fizičko zdravlje osobe s invaliditetom.

Postignuto je i zbližavanje članova i stvaranje tople podržavajuće atmosfere među  invalidnim osobama u grupi kao i u odnosu s terapeutom.

 

Kao članovi Društva invalida Poreč ovakav vid terapije moguće je ostvariti u dogovoru sa voditeljima grupa u prostorijama “ZDRAVOG GRADA”