Članstvo

Članovi

Član Društva pod jednakim uvjetima može postati osoba s invaliditetom i ostale osobe koje su voljne raditi na provedbi ciljeva i zadataka Di-Poreč.

Redoviti članovi su osobe s invaliditetom koje plaćaju članarinu i mogu biti birani u sva tijela društva ako su stariji od 18 godina.

Malodobne osobe i osobe s invaliditetom uzrokovan mentalnom retardacijom zastupaju roditelji koji ravnopravno sudjeluju u radu društva.

Za upis u članstvo potrebna je sledeća dokumentacija:

  • Rješenje od invalidske komisije o stupnju i postotku invalidnosti
  • Zadnje otpusno pismo
  • Rješenja o (tuđa njega i briga,roditelj njegovatelj ili slična ostvarena prava) ukoliko ste ih ostvarili
  • zadnji odrezak od mirovine
  • jedna mala slika

Na osnovu rješenja o stupnju invalidnosti Di-Poreč posreduje u ostvarivanju prava na određene povlastice koje ostvaruju osobe s invaliditetom.

Potporni članovi

Osim redovnih članova i roditelja koji u Društvu zastupaju djecu, članovi Društva mogu biti i obitelji redovnih članova,stručni djelatnici,osobe iz javnog života i druge zainteresirane osobe koje svojim stručnim i dragovoljnim radom,te materijalnim doprinosom pomaže u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

Potporni članovi ne mogu biti birani u radna tijela društva.

Počasni član

Skupština Društva donosi odluku o imenovanju počasnog člana Društva na temelju posebnih zasluga i doprinosa Društvu.